De Examencommissie secundair onderwijs geeft iedereen de kans om via zelfstudie en op eigen tempo een getuigschrift diploma secundair onderwijs te behalen. Wie deelneemt aan examens regelt alles vanop een digitaal platform: inschrijven voor een studierichting, examens plannen, de info lezen waarmee ze zich voorbereiden op examens, resultaten raadplegen, vragen stellen, … .

De hele werking van de Examencommissie zit dus in het kandidatenplatform. Het is dan ook het belangrijkste informatie en communicatiepunt voor de Examencommissie. De Examencommissie was daarom onmiddellijk geïnteresseerd in ons usability testing platform.

Mini-opleiding usability testen

In de eerste fase van het experiment hebben we aan de service designers van de Examencommissie een beknopte opleiding usability testen gegeven. Zo maakten we hen vertrouwd met het platform.

Vervolgens werden samen de scenario’s bepaald die gevalideerd zouden worden in het experiment. Daarbij werd ook een pilot test opgezet om scenario’s te verifiëren en om de moderator skills van de medewerkers van de Examencommissie uit te proberen.

Doorlopen usability test

In een volgende stap werd door de Examencommissie de uiteindelijke usability test opgezet. Hierbij doorliepen verschillende toekomstige gebruikers van het digitaal platform de scenario’s, waarbij vooral hun gedragingen en feedback werden opgeslagen en geanalyseerd ons usability testing platform.

Zo werden er ook wat bugs gevonden, maar vooral problemen met de gebruiksvriendelijkheid. De voornaamste bevinding was de bevestiging dat de navigatie binnen het kandidatenplatform onduidelijk bleek voor gebruikers. Het grote aantal bugs in de ‘onboarding’ maakte ook duidelijk dat het nog niet klaar is voor release.

Voordelen usability platform

Volgens de Examencommissie maakte ons usability testing platform het uitvoeren van gebruikerstesten en het rapporteren eenvoudig. De annotaties van de video’s waren volgens hen ook handig in gebruik en het rapport toonde een goed overzicht van data zoals bijvoorbeeld de tijd die nodig was voor het uitvoeren van een taak.

ABOUT THE AUTHOR

Jan Moons
Co-founder & certified usability expert
jan@uxpro.be